[1]
Donaj, Łukasz 2012. J. Michalak, International Security Threats in the Biological Realm, Scientific Publishers Press Ltd, Łódź 2005, pp. 128. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2012), 201–203. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.17.