[1]
., . 2013. Noty o autorach. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2013), 261–263.