[1]
., . 2013. Spis treści. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2013), 3–4.