[1]
Grodzki, R. 2016. Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny. 9 (lis. 2016), 375–392. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.26.