(1)
Donaj, Łukasz. TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. 10.14746/ps 1, 43-52.