(1)
Guillermet-Fernandez, C.; Puyana, D. F. W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. 10.14746/ps 2017, 383-406.