(1)
Paszak, P. Nieunikniona Wojna, Upadek USA Czy Biznes Jak Zwykle? Narracje O wzroście potęgi Chin W amerykańskim Dyskursie Akademickim. 10.14746/ps 2020, 141-155.