(1)
Guliyev, E. Sowieckie Dziedzictwo I Wyimaginowana przeszłość Skupione Na Polu Bitwy Lewantu. 10.14746/ps 2021, 165-181.