(1)
Karaca, B. B.; Köksal, B. Analiza Tureckiej Polityki Zagranicznej W Syrii: Perspektywa Realizmu Neoklasycznego. 10.14746/ps 2022, 43-58.