(1)
Luzak, P. Konflikt O Płyciznę Scarborough a Polityka Chińskiej Republiki Ludowej Wobec sporów Terytorialnych Na Morzu Południowochińskim. 10.14746/ps 2022, 245-263.