(1)
Muradov, A.; Hajiyeva, N. Upolitycznienie Kwestii Praw własności Intelektualnej W kontekście Konfliktu W Karabachu. 10.14746/ps 2022, 433-450.