(1)
Potyrała, A. Międzynarodowe sądy Karne Jako Instrumenty Kontroli Przestrzegania Fundamentalnych Praw człowieka. 10.14746/ps 2013, 145-166.