(1)
Wojciechowski, S. Słowo wstępne. 10.14746/ps 2013, 9-10.