(1)
Kraś, I. Polityka Banku Centralnego a bezpieczeństwo Finansowe państwa. 10.14746/ps 2013, 185-200.