(1)
Sękowska-Kozłowska, K. Konflikty Zbrojne a Prawa Kobiet W świetle Praktyki Komitetu ONZ Ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. 10.14746/ps 2013, 231-241.