(1)
Gałganek, A. Historyzacja pojęcia „równowaga siły” W Nauce O Stosunkach międzynarodowych. 10.14746/ps 2011, 13-36.