(1)
Jaźwiński, I. Determinanty kształtowania Polskiego bezpieczeństwa Gospodarczego. Wybrane Aspekty. 10.14746/ps 2011, 59-70.