(1)
Fiedler, R. Pesymiści I optymiści. Dwa podejścia Wobec Problemu Proliferacji Broni jądrowej Po Zimnej Wojnie. 10.14746/ps 2011, 43-58.