(1)
Borek, P. T. Polska Straż Graniczna – Rozpoznawanie I przeciwdziałanie zagrożeniom Terroryzmem W kontekście Prawodawstwa Polskiego I Europejskiego. 10.14746/ps 2011, 287-308.