(1)
Sułek, M. Prakseologiczna Teoria stosunków międzynarodowych. 10.14746/ps 2012, 35-49.