(1)
Grodzki, R. Strategiczne Porozumienia Ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka Jako przykład Integracji I Emancypacji W Ramach Unii Europejskiej. 10.14746/ps 2016, 375-392.