Donaj, Łukasz. (1). TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. Przegląd Strategiczny, (10), 43-52. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3