Urbaniak, K. (2017). PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU. Przegląd Strategiczny, (10), 209-222. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.11