Villanueva Lop, G. (2017). DYPLOMACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Przegląd Strategiczny, (10), 367-382. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.20