Guillermet-Fernandez, C., & Puyana, D. F. (2017). W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. Przegląd Strategiczny, (10), 383-406. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.21