Wojciechowski, S. (2018). The Military Status Quo on the Eurasian Chessboard. Przegląd Strategiczny, (11), 9–16. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.1