Paszak, P. (2020). Nieunikniona wojna, upadek USA czy biznes jak zwykle? Narracje o wzroście potęgi Chin w amerykańskim dyskursie akademickim. Przegląd Strategiczny, (13), 141-155. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.9