Guliyev, E. (2021). Sowieckie dziedzictwo i wyimaginowana przeszłość skupione na polu bitwy Lewantu. Przegląd Strategiczny, (14), 165–181. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.10