Karaca, B. B., & Köksal, B. (2022). Analiza tureckiej polityki zagranicznej w Syrii: perspektywa realizmu neoklasycznego. Przegląd Strategiczny, (15), 43–58. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.3