Fiedler, R. (2022). Polityka maksymalnej presji wobec Iranu. Cele i skutki polityki USA wobec Teheranu. Przegląd Strategiczny, (15), 283–297. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.17