Tomaszewska, S. (2022). Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (15), 313–330. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.19