Szewior, K. (2022). Badania naukowe w austriackich strategiach bezpieczeństwa oraz badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Przegląd Strategiczny, (15), 415–431. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.24