Muradov, A., & Hajiyeva, N. (2022). Upolitycznienie kwestii praw własności intelektualnej w kontekście konfliktu w Karabachu. Przegląd Strategiczny, (15), 433–450. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.25