Potyrała, A. (2013). Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka. Przegląd Strategiczny, (2), 145–166. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.9