Wojciechowski, S. (2013). Słowo wstępne. Przegląd Strategiczny, (1), 9–10. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.1