Wojciechowski, S. (2015). DZIESIĘĆ „PLAG EGIPSKICH” – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE. Przegląd Strategiczny, (8), 147-156. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.10