Kamprowski, R. (2014). Sprawozdanie z „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko”. Przegląd Strategiczny, (7), 483-485. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.34