Jędrowiak, P., & Grządzielski, K. (2014). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”. Przegląd Strategiczny, (7), 486-487. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.35