Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa. Przegląd Strategiczny, (1), 185-200. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.13