Sękowska-Kozłowska, K. (2013). Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Przegląd Strategiczny, (1), 231-241. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.16