Jaźwiński, I. (2011). Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty. Przegląd Strategiczny, (1), 59-70. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.5