Przybylska-Maszner, B. (2011). Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy. Przegląd Strategiczny, (1), 183-197. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.13