Fiedler, R. (2011). Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojnie. Przegląd Strategiczny, (2), 43-58. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.3