Borek, P. T. (2011). Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego. Przegląd Strategiczny, (2), 287-308. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.15