Sułek, M. (2012). Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych. Przegląd Strategiczny, (1), 35-49. https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.3