Stankiewicz, W. (2012). Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2011, ss. 302. Przegląd Strategiczny, (1), 275-278. https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.17