., . (2011). Noty o autorach. PrzeglÄ…d Strategiczny, (2), 401-404. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6037