., . (2012). Spis treści. Przegląd Strategiczny, (1), 3-6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6040