Krzemiński, P. (2011). Terroryzm. Materia ustawowa?, red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Emowie, Warszawa 2009, ss. 186. Przegląd Strategiczny, (2), 385-389. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.21