Wojciechowski, S. (2012). Foreword. Przegląd Strategiczny, (2), 9–12. https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.1